Medlemskap


Årsmøtet vedtok at kontigenten forblir uendret

Medlemskontigenten er kr. 550,-
Betales til bankkonto nr. 1503.44.24044 eller Vipps til nr. 75788
Merk innbetalingen med «Kontingent 2020»