Årsmøte

Når:
12. februar 2019@18:00-20:00
2019-02-12T18:00:00+01:00
2019-02-12T20:00:00+01:00
Tema for fotokonkurransen; «Lysglimt»
Saksliste årsmøte 2019
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsmelding 2018
6. Regnskap 2018
7. Fastsette klubbens medlemskontingent (kroner 550,- per 2018)
8. Styrets forslag til handlingsplan for 2019
9. Styrets forslag til budsjett 2019
10. Endring av § 6 Styret i vedtektene for Saltdal fotoklubb
11. Valg
a. Styret
b. Revisor
c. Valgkomite
12. Innkomne saker

Frist for innmelding av saker 1.2.2019