Ekstraordinært årsmøte

Tema for fotokonkurransen; «Musikk»

Saksliste årsmøte 2019

 1. Valg av ordstyrer
  Styrets forslag: styreleder Sigrid Elise Lium
 1. Valg av referent
  Styrets forslag: Laila Ingvaldsen
 1. Godkjenne innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: innkalling og saksliste godkjennes

 1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Vedtak:
 2. Styrets årsmelding 2018
 3. Regnskap 2018
 4. Fastsette medlemskontigent
 5. Forslag til Handlingsplan 2019
 6. Budsjett 2019
 7. Vedtekstsendring §6 Styret
 8. Valg
 9. Vedtektsendring § 9 Årsmøtet
 10. Innkomne saker

Last ned sakspapirer her